Polityka prywatności

 

Polityka prywatności i ochrona danych osobowych.

I. Wstęp.

       Niniejszy dokument stanowi integralną część Regulaminu Sklepu internetowego pn. PierroHomeDesign.pl [Sklep internetowy] zawieszonego na  stronie internetowej www.pierrohomedesign.pl [Strona internetowa] .

  1. Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem Sklepu internetowego .
  2. Administratorem danych jest Piotr  Watras prowadzący działalność gospodarczą Renowacja Mebli Piotr Watras z s. Plac Kolanowszczyzna 16/94, 87-800  Włocławek, Polska; NIP: 888-188-15-14 ; Regon: 340221617, który jest także właścicielem Sklepu Internetowego.  
  3. Dane osobowe zbierane przez Administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanym dalej RODO.

II. Rodzaj przetwarzania danych.

  1. Dane osobowe Klientów są zbierane w przypadku:                                        

1/  rejestracji konta w Sklepie Internetowym, w celu utworzenia indywidualnego konta i zarządzania tym kontem ; podstawa prawna: niezbędność do wykonania umowy o świadczenie usługi Konta (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

2/ składania zapytań przez formularz kontaktowy w Sklepie Internetowym, w celu odpowiedzi na zapytania klientów ; podstawa prawna: niezbędność do odpowiedzenie na zapytania klientów (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

3/ składania zamówienia w Sklepie Internetowym, w celu wykonania umowy sprzedaży ; podstawa prawna: niezbędność do wykonania umowy sprzedaży (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

3/  subskrypcji   ewentualnego  biuletynu informacyjnego (Newsletter), w celu wykonania umowy, której przedmiotem jest usługa świadczona drogą elektroniczną; podstawa prawna - zgoda osoby, której dane dotyczą na wykonania umowy o świadczenie usługi Newsletter (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

2. W przypadku rejestracji konta w Sklepie Internetowym, Klient podaje:

1/ adres e-mail ;

2/ dane  adresowe  zawierające: kod pocztowy i miejscowość, Kraj (państwo , ulica z numerem domu/mieszkania, nr telefonu ;

3. Podczas rejestracji konta w Sklepie Internetowym Klient samodzielnie ustala indywidualne hasło dostępu do swojego konta. Klient może zmienić hasło, w późniejszym czasie.

4. W przypadku składania zapytań przez formularz kontaktowy w Sklepie Internetowym, Klient podaje następujące dane: adres e-mail; nr telefonu, imię i nazwisko.

5. W przypadku składania zamówienia w Sklepie Internetowym, Klient podaje następujące dane: adres e-mail, dane adresowe, kod pocztowy i miejscowość, kraj (państwo), ulica z numerem domu/mieszkania, nr telefonu.

6. W przypadku Przedsiębiorców, zakres danych wymieniony w ust. 2 powyżej jest dodatkowo poszerzony o firmę przedsiębiorcy oraz numer NIP.

7. W przypadku skorzystania z usługi Newsletter, Klient podaje jedynie swój adres e-mail.

8. Podczas korzystania ze Strony Internetowej Sklepu mogą być pobierane dodatkowe informacje, w szczególności: adres IP przypisany do komputera Klienta lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego.

9. Od Klientów mogą być także gromadzone dane nawigacyjne, w tym informacje o linkach i odnośnikach, w które zdecydują się kliknąć lub innych czynnościach, podejmowanych w naszym Sklepie Internetowym. Podstawa prawna - prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ułatwieniu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną oraz na poprawie funkcjonalności tych usług.

10. Przekazanie danych osobowych Administratorowi jest dobrowolnie, w związku z zawieranymi umowami sprzedaży, czy też świadczenia usług za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu.

III. Udostępnianie lub powierzanie danych oraz okres przechowywania danych.

  1. Dane osobowe Klienta mogą być  przekazywane  dostawcom usług, z których korzysta Administrator przy prowadzeniu Sklepu Internetowego. Dostawcy usług, którym przekazywane są dane osobowe, w zależności od uzgodnień umownych i okoliczności, albo :

- podlegają poleceniom Administratora co do celów i sposobów przetwarzania tych danych ( podmioty przetwarzające) albo

- samodzielnie określają cele i sposoby ich przetwarzania (administratorzy).

  1. Podmioty przetwarzającym mogą przetwarzać dane osobowe wyłącznie na polecenie Administratora. Należą do nich m.in. dostawcy świadczący usługi na rzecz Sklepu Internetowego usługi  wysyłkowe,  transportowe, spedycyjne, kurierskie a  także księgowe, prawnicze, eksperckie itp.
  2. Administratorzy, z których korzysta Sklep Internetowy nie działają wyłącznie na polecenie i sami ustalają cele i sposoby wykorzystania danych osobowych Klientów. Należą do nich podmioty świadczące  usługi płatności elektronicznych oraz usługi  bankowe.
  3. Dane osobowe Klientów przechowywane są w następujący sposób:

1/ W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda Administratora wówczas dane osobowe Klienta przetwarzane są tak długo, aż zgoda nie zostanie odwołana, a po odwołaniu zgody przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń jakie może podnosić Administrator  i jakie mogą być podnoszone wobec niego;

2/ W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest wykonanie umowy, wówczas dane osobowe Klienta przetwarzane są tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania umowy, a po tym czasie przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń.

5. W przypadku dokonania zakupu w Sklepie Internetowym, dane osobowe mogą być przekazywane  firmie kurierskiej lub firmie transportowej .

6. W przypadku, gdy Klient wybierze płatność poprzez system elektroniczny, jego dane osobowe są przekazywane w zakresie niezbędnym dla realizacji płatności podmiotu  realizującego  płatność . 

7. W przypadku, gdy Klient dokona subskrypcji biuletynu informacyjnego (Newsletter) na jego adres e-mail piotrwatras@renowacjameble.com będzie wysyłać wiadomości elektroniczne zawierające informacje handlowe o promocjach i nowych produktach dostępnych w Sklepie Internetowym.

8. W przypadku skierowania żądania Administrator udostępnia dane osobowe, uprawnionym organom państwowym, w szczególności jednostkom organizacyjnym Prokuratury, Policji, Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub Prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

IV. Polityka plików cookies. 

1. Strona internetowa sklepu internetowego może korzystać z plików cookies (ciasteczka) w celu usprawnienia jej funkcjonowania. Ciasteczka (ang. cookies) to niewielkie pliki, zapisywane i przechowywane na komputerze, tablecie lub smartphonie Klienta podczas odwiedzania różnych strony w internecie. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia) oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową.                                                                                                   

2. Polityka plików cookie odnosi się do wszystkich stron internetowych oraz aplikacji na urządzenia mobilne należących do Administratora, który używa ciasteczek w różnych celach: szybszego działania strony  internetowej i aplikacji, działały szybciej, łatwiejszego  użycia z  uwzględnieniem oczekiwań i zainteresowań Klienta oraz do zbierania anonimowych, zagregowanych statystyk, które pomagają w poprawianiu funkcjonalności i zawartości strony internetowej i aplikacji.

3. Administrator zapewnia, że używając ciasteczek zgodnie z niniejszą polityką nie będzie identyfikował tożsamości Klienta na podstawie informacji przechowywanych w ciasteczkach.

4. Przez korzystanie ze stron i aplikacji Administratora Klient wyraża zgodę na używanie ciasteczek zgodnie z niniejszą polityką. Klient może określić warunki przechowywania lub uzyskiwania dostępu do plików cookies w swojej przeglądarce.

5. Jeżeli Klient w kontaktach ze sklepem internetowym nie zgadza się na używanie plików cookie, powinien zmienić ustawienia swojej przeglądarki w odpowiedni sposób lub zrezygnować z używania stron oraz aplikacji.

V. Prawa osób, których dane dotyczą.

1. Prawo do cofnięcia zgody jakiej udzielił Klient; podstawa prawna: art. 7 ust. 3 RODO.

2. Prawo Klienta do sprzeciwu wobec przetwarzania danych; podstawa prawna: art. 21 RODO.

3. Prawo Klienta żądania do usunięcia wszystkich lub niektórych danych osobowych ( „prawo do bycia zapomnianym”); podstawa prawna: art. 17 RODO.

4. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych ; podstawa prawna: art. 18 RODO.

5. Prawo dostępu do danych; podstawa prawna: art. 15 RODO.

6. Prawo do sprostowania danych; podstawa prawna: art. 16 RODO.

7. Prawo do przenoszenia danych; podstawa prawna: art. 20 RODO.

8. W sytuacji wystąpienia przez Klienta z żądaniem realizacji któregokolwiek z w/w uprawnień oraz innych uprawnień wynikającym z RODO Administrator spełnia żądanie albo odmawia jego spełnienia niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu. Jeżeli jednak - z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań- WWW nie będzie mógł spełnić żądania w ciągu miesiąca, spełni je w ciągu kolejnych dwóch miesięcy informując Klienta uprzednio w terminie miesiąca od otrzymania żądania -o zamierzonym przedłużeniu terminu oraz jego przyczynach. Wszelkie żądania wynikające z  RODO należy kierować do Administratora drogą e-mailową na adres: piotr.watras@renowacjameble.com

9. Klient może zgłaszać do Sklepu Internetowego lub Administratora skargi, zapytania i wnioski dotyczące przetwarzana jego danych osobowych oraz realizacji przysługujących mu uprawnień.

10. Klientowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w zakresie naruszenia jego praw do ochrony danych osobowych lub innych praw przyznanych na mocy RODO.

VI. Zmiany polityki prywatności.

1. Polityka Prywatności może ulec zmianie, o czym Administrator poinformuje Klientów z wyprzedzeniem 7 dni.

2. Pytania związane z Polityką Prywatności prosimy kierować na drogą e-mailową na adres: piotr.watras@renowacjameble.com

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl